Hoe deze methode het verschil maakt in gezinsdynamiek

door

Linda ter Elst
Ouderbegeleiding

In de dynamische reis van het gezinsleven, waar uitdagingen en vreugdevolle momenten elkaar afwisselen, speelt de begeleiding van het gehele gezin een vitale rol. Deze begeleiding is niet alleen voor ouders, maar ook voor kinderen en andere belangrijke gezinsleden. Als gezin kun je soms geconfronteerd worden met stress, conflicten, of gevoelens van onzekerheid. Deze emoties zijn natuurlijk, maar ze hoeven niet het einde van het verhaal te zijn. In dit warme artikel verkennen we de impact van de methode “Huisvolverhalen” op het herstellen van harmonie in gezinnen, zelfs in de meest uitzichtloze situaties.

Begeleiding van het gehele gezin

De methode “Huisvolverhalen” gaat over meer dan alleen de begeleiding van ouders; het omvat het hele gezin, inclusief kinderen en andere sleutelfiguren. Deze aanpak erkent dat elk gezinslid een unieke rol en perspectief heeft binnen de gezinsdynamiek. Door het hele gezin te betrekken, creëren we een omgeving waarin iedereen zijn of haar emoties en reacties kan begrijpen en omarmen, wat cruciaal is voor het bouwen van een liefdevolle en ondersteunende gezinsrelatie.

Een systemische benadering

Mijn ontwikkelde methode, “Huisvolverhalen”, gebruikt een systemische benadering bij de dreigende ontwrichting van het gezin. Deze benadering helpt bij het verkennen van onderliggende problemen en stimuleert het hele gezin om samen te werken aan oplossingen. De focus ligt op het positieve, op het herstellen van harmonie en het samen groeien als gezin.

Van stress naar welzijn

De “Huisvolverhalen” methode benadrukt een oplossingsgerichte kijk. In plaats van te blijven stilstaan bij de problemen, worden gezinsleden aangemoedigd om samen te kijken naar wat er wél mogelijk is. Deze benadering bevordert positieve communicatie en wederzijds begrip, wat zo belangrijk is voor een harmonieus en gezond gezinsleven.

Het effect op de gezinsdynamiek

Deze begeleiding kan een significante positieve verandering teweegbrengen in de gezinsdynamiek. Door inzicht te krijgen in de interacties en emoties van alle gezinsleden, ontwikkelt het gezin effectievere communicatiestrategieën. Dit creëert een liefdevolle en begripvolle omgeving, waarin ieder lid zich gewaardeerd en gehoord voelt.

In mijn praktijk werkte ik met een gezin waarin een tiener zich terugtrok en regels overtrad. Met de “Huisvolverhalen” methode focusten we niet alleen op het gedrag van de tiener, maar betrokken we het hele gezin bij het proces. Dit hielp hen om nieuwe manieren te vinden om effectief te communiceren, wat leidde tot meer liefdevolle en positieve interacties binnen het gezin.

De “Huisvolverhalen” methode is een zegen voor elk gezin dat geconfronteerd wordt met uitdagingen. Jullie staan er niet alleen voor. Samen lossen we crisissituaties op en gaan we van stress en conflict naar welzijn en samenhang. Deze begeleiding stelt jullie in staat om gezamenlijk te werken aan een warmere en meer ondersteunende gezinsomgeving. In Praktijk EigenWijs ben ik er om jullie te begeleiden op deze mooie en helende reis. Ik nodig jullie uit om contact op te nemen. 

Je las een blog van Linda ter Elst
Reageren mag altijd door een email te sturen en delen mag ook.

Wat ook mag, is doorklikken naar de diensten op de website:

De diensten:

  • Dienst 1