Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding wordt ingezet wanneer er spanningen zijn binnen een gezin. Ervaring leert dat dit vele oorzaken kent. Bijvoorbeeld vanwege ziekte binnen de familie of bij een van de gezinsleden, wanneer er sprake is van (dreigende) echtscheiding of wanneer een ouder of kind/jongere niet lekker in zijn of haar vel zit.

Ik werk vanuit de oplossingsgerichte visie en kijk naar de mogelijkheden van ieder betrokken lid van het systeem.

Verschillende reacties kunnen in zo’n situatie botsen en tot verwarring, verdriet of irritatie leiden.
Afhankelijk van de leeftijd, de ervaringen in eerdere situaties en de relatie tussen de betrokken gezinsleden komt de reactie van ieder individu tot stand. Deze reactie om stress op te vangen wordt ook signaalgedrag genoemd.

Op zoek naar ruimte binnen een systeem, nodig ik uit om te kijken naar de situatie.

Hierbij kan ik het verhaal leren kennen, de mogelijkheden verkennen en vervolgstappen afstemmen.

Ervaringen van anderen kunnen soms net even ondersteunend werken wanneer je twijfelt over wat je wilt…hieronder vind je ervaringen van mensen bij praktijk EigenWijs…

Na een zoektocht via verschillende instanties, waarbij wij het vertrouwen in het vinden van de juiste persoon voor onze dochter Gigi bijna kwijt waren, werden wij via de STOP klas gewezen op de mogelijkheid van systeemtherapie.

Linda werd ons via school aangeprezen voor haar resultaten, en hier was niets teveel gezegd.

Al na de eerste intake hadden wij een goed gevoel. Dit goede gevoel is ook nooit meer weggegaan. Of het nu tijdens de sessies was waar wij ons hart konden luchten of voor een luisterend oor aan de telefoon, Linda wist altijd het goede in ons omhoog te halen. Als gezin zijn wij een (h)echt team geworden.

Linda, bedankt!

Ouders van een 15 jarig meisje